> > تماس استانداری کرمان


 
تماس استانداری کرمان
نام
جستجو در آرشیو انجام شود
  
تماس استانداری کرمان
ردیف نام مقام تلفن حومه استان کشور پست الکترونیک
1 مجیدنجف پور فرماندار 034-33521809 ردسیر کرمان
2 فرمانداری بردسیر 5220323 - 0342
   
تعداد بازدیدکنندگان : ۱۵۷۵۵ نفر تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
موارد یافت شده : ۲، نمایش از ۱ تا ۲