مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۴۰۰/۰۲/۱۶

ساماندهی خیریه ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیرجلسه ستاد زکات شهرستان به ریاست مهندس میرصادقی و باحضور ائمه جمعه بردسیرونگار و روسای دستگاههای اجرایی مربوطه و مدیران خیریه هاوسازمانهای مردم نهاد درسالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد فرماندار بردسیر ضمن تسلیت شهادت مولی الموحدین گفت ائمه جمعه وجماعات بایددرترویج فرهنگ پرداخت زکات بیشترتلاش نموده ودراین راستا بخشداران جلساتی راباشوراها و دهیاران برگزار و باکمیته امدادهمکاری لارم راانجام دهند. آقای میرصادقی به ساماندهی خیریه هااشاره کردوگفت دراین راستاباید بانک اطلاعات کاملی ازمددجویان تحت پوشش موسسات و سازمان های مردم نهاد تهیه گرددتا تاافرادنیازمندبیشتری تحت حمایت این سازمانهاقرارگیرند. امام جمعه بردسیر نیز از حضوراعضا تقدیر و تشکر کرد و گفت در بحث زکات باید فرهنگ سازی شود وکارگروهی تشکیل گردد تااسامی نیازمندان جمع اوری و سامان دهی شود و ازطریق کدملی و یاکدشناسایی خیریه ها و مراکز نیکوکاری بتوانند به آنهاخدمات خودراارائه نمایند. امام جمعه نگارنیز درخصوص موانع جمع آوری وپرداخت زکات گفت بایدمواردمصرف زکات به مردم گفته شودتامردم درجریان مصارف آن قرارگیرندکه این باعث خواهدشدتا مردم درپرداخت زکات تشویق شوند درپایان رئیس کمیته امدادوتعدادی ازخیریه هاگزارشی ازاقدامات وفعالیتهای خودارائه دادند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیرجلسه ستاد زکات شهرستان به ریاست مهندس میرصادقی و باحضور ائمه جمعه بردسیرونگار و روسای دستگاههای اجرایی مربوطه و مدیران خیریه هاوسازمانهای مردم نهاد درسالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد
فرماندار بردسیر ضمن تسلیت شهادت مولی الموحدین گفت ائمه جمعه وجماعات بایددرترویج فرهنگ پرداخت زکات بیشترتلاش نموده ودراین راستا  بخشداران جلساتی راباشوراها و دهیاران برگزار و باکمیته امدادهمکاری لارم راانجام دهند.
آقای میرصادقی به ساماندهی خیریه هااشاره کردوگفت دراین راستاباید بانک اطلاعات کاملی ازمددجویان تحت پوشش موسسات و سازمان های مردم نهاد تهیه گرددتا تاافرادنیازمندبیشتری تحت حمایت این سازمانهاقرارگیرند.
امام جمعه بردسیر نیز از حضوراعضا تقدیر و تشکر کرد و گفت در بحث زکات باید فرهنگ سازی شود وکارگروهی تشکیل گردد تااسامی نیازمندان جمع اوری و سامان دهی شود و ازطریق کدملی و یاکدشناسایی خیریه ها و مراکز نیکوکاری بتوانند به آنهاخدمات خودراارائه نمایند.
امام جمعه نگارنیز درخصوص موانع جمع آوری وپرداخت زکات گفت بایدمواردمصرف زکات به مردم گفته شودتامردم درجریان مصارف آن قرارگیرندکه این باعث خواهدشدتا مردم درپرداخت زکات تشویق شوند
درپایان رئیس کمیته امدادوتعدادی ازخیریه هاگزارشی ازاقدامات وفعالیتهای خودارائه دادند


منبع : فرمانداری بردسیر


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را زنید
کد امنیتی را وارد کنید

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲