گزارش تصویری بازدید مهندس جهانشاهی معاون عمرانی ودفتربازرسی فرمانداری از ادارات محیط زیست ومنابع طبیعی