جلسه شورای اداری شهرستان بردسیربه ریاست مهندس وفایی سرپرست فرمانداری و بادستور کار برنامه ریزی و هماهنگی درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درزمینه جهاد تبیین ،تولید،اشتغال و دانش بنیان و برنامه ریزی درخصوص مناسبت های سالروز ازاد سازی خرمشهر ،رحلت امام و قیام ۱۵ خرداد