همزمان با سوم خرداد ماه سال روز آزاد سازی خرمشهر، با حضور امام جمعه محترم، فرماندار محترم، فرمانده محترم سپاه، جانشین محترم سپاه، رئیس محترم اداره صمت، رئیس محترم اتاق اصناف، مسئول محترم بسیج اصناف و تعدادی از رؤسای محترم اتحادیه های صنفی، دفتر حوزه بسیج اصناف امام رضا علیه السلام در محل اتاق اصناف افتتاح گردید