اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره گل محمدی باحضور حسن پور نماینده مردم درمجلس
 
حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر:
 چهاردهمین جشنواره گل محمدی در سال ۱۴۰۱ برگزار میگردد
حسن پور نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی

جشنواره ی گل محمدی از هم اکنون اغاز و اختتامیه جشنواره ۲۷خرداد ۱۴۰۱ در بخش لاله زار میباشد.