کارگروه رفع موانع تولید با حضور دکتر مهرابی معاونت هماهنگی اموراقتصادی ،حسن پور نماینده مردم در مجلس ،وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر درسالن پیامبر اعظم(ص)استانداری