جلسه استانی هماهنگی  و برنامه ریزی چهاردهمین جشنواره  گل محمدی با حضور حسن پور نماینده مردم در مجلس،وفایی سرپرست فرمانداری و مدیران کل استان در اداره کل میراث فرهنگی