به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر سرپرست فرمانداری به مناسبت هفته محیط زیست یا کارکنان محیط زیست دیدار و گفتگو کرد