به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر  جلسه رفع مشکلات گازرسانی به روستاهای شهرستان بردسیر به ریاست مهندس وفایی سرپرست فرمانداری  در دفتر فرماندار تشکیل شد دراین جلسه حمزه وفایی ضمن بررسی موارد و مشکلات گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی دستورات لازم جهت رفع موانع صادر و خواستار تسریع در روند گازرسانی به روستاهای شهرستان ش