به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیردرراستای چهادهمین جشنواره گل محمدی نشست خبری با حضور سرپرست فرمانداری واعضای ستاد جشنواره  برگزار شد