به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه با حضور سرپرست فرمانداری تشکیل شد