حمزه وفایی سرپرست فرمانداری با اعلام این مطلب در جلسه کمیته ی اشتغال و کارافرینی شهرستان که با حضور نمایندگان معین اقتصادی و بنیاد برکت ،مدیران مربوطه و تعدادی از روسای  بانکها برگزار شده بود گفت با تلاش همه ی مسئولین شهرستان و حمایتهای بخش خصوصی و دولتی همچنین حمایت مردم نجیب شهرستان این مهم از ابتدای سال جاری تا کنون محقق گردیده وی تصریح نمود این امار از سوی وزارت کار و سایر نهادهای ذیربط راستی ازمایی و بر اساس ضوابطی در نهایت از سوی سامانه رصد وزارت کار اعلام میگردد که بردسیر همچنان رتبه ی اول ایجاد اشتغال است.ایشان در ادامه افزود بر اساس ریل گذاری خوبی که در راستای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح شهرستان انجام شده بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال  وجود دارد که این روند با شتاب بیشتری همچنان در شهرستان ادامه دارد. وی گفت اخیرا  مذاکرات خوبی با تعدادی از سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت گرفته که امیدواریم در سال جاری و سالهای اتی شاهد رونق بیشتر سرمایه گذاری و اشتغال در سطح شهرستان باشیم و دغدغه ی بحق جوانان شهرستان که برخورداری از یک شغل پایدار میباشد محقق گردد.
وفایی در ادامه از تلاش مجموعه ی معین اقتصادی(گل گهر) و بنیاد برکت در سال جاری که تسهیلات بسیار خوبی با مدیریت خوب بانکهای عامل در بخشهای شهرستان برای مشاغل مختلف اختصاص داده اند قدردانی و خواستار افزایش این تسهیلات و تسهیل روند ان برای مردم برابر ضوابط در نظر شده گردید. وی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات تبصره 18 در حوزه اشتغال از مدیران ادارات خواست در راستای جذب این تسهیلات برای ایجاد اشتغال در سطح شهرستان تلاش نموده وبا تعامل سازنده با سرمایه گذاران و بانکهای عامل شرایط جذب این تسهیلات را بیش از پیش فراهم نمایند.ایشان در ادامه از بانکهای عامل خواست در راستای پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال اهتمام جدی داشته و گزارش لازم را در جلسه ی بعد اعلام نمایند.در ادامه ی جلسه اعضای حاضر گزارش لازم در خصوص مباحث مربوط به ایجاد اشتغال،پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری در سطح شهرستان را ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.