به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه پایش تصویری به ریاست حمزه وفایی سرپرست فرمانداری و باحضور فرمانده نیروی انتظامی ،بخشداران و شهرداران در دفتر فرماندار تشکیل شد
سرپرست فرمانداری گفت: پایش تصویری می تواند نقش مهمی در رفاه عمومی داشته باشد وی افزود نصب دوربین‌های پایش تصویری جهت برقراری امنیت بیش تر، رفاه عمومی و پیشگیری از بروز جرائم بسیار مهم و برای راه اندازی آن اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
ایشان از بخشداران و شهرداران خواست نسبت به نصب دوربین در روستاها و شهرها اهتمام ویژه داشته و نسبت به این امر پیگیری بیشتری نمایند دراین راستا شهردار بردسیر از نصب ۳دوربین پایش تصویری دیگر درشهر بردسیر در اینده ای نزدیک خبر داد و همچنین مقرر گردید در شهر های گلزار لاله زار ، نگار و دشتکار نیز دوربین های پایش تصویری نصب گردد.همچنین در این جلسه مقرر شد بخشداران و دهیاران در روستاهای شهرستان نیز در رابطه با نصب دوربین اقدام نمایند