به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه رفع مشکلات کارتخوان نانوایی های شهرستان بردسیر به ریاست مهندس وفایی نجام شد