به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر کمیسیون پیشگیری از سرقت به ریاست حمزه وفایی سرپرست فرمانداری و باحضور اعضا درسالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد
سرپرست فرمانداری در این جلسه خواستار اجرای  اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برای تاسیسات و تجهیزات توسط مراکز خدمات رسان نظیر بانک ها و طلافروشی ها وبرخی اصناف درراستای  مقابله با سرقت شد. وی همچنین دراین زمینه از مدیریت کارخانه قند خواست تا نسبت به پیشگیری از سرقت در کارخانه قند اقدامات لازم راانجام دهند
حمزه وفایی گفت: واحدهای صنفی توانمند ملزم به نصب و بروزرسانی دوربین های مداربسته واحد خود و دستگاههای اجرایی نیز موظف به رعایت دستورالعمل شورای پیشگیری از سرقت برابر وظایف تعریف شده میباشند
ایشان همچنین برآسیب شناسی کاهش سرقت ها و آگاه سازی مردم، شناسائی نقاط آسیب پذیر و پیگیری بر اساس یک برنامه در آگاه سازی و پیشگیری از سرقت تاکید ویژه نمود.