به گزاش روابط عمومی فرمانداری بردسیر باپبگیری های حسن پور نماینده مردم بردسیر ورمجلس شورای اسلامی ،وفایی سرپرست فرمانداری و همکاری اداره فنی و حرفه ای شهرستان بردسیر ،تجهیزات کارگاه خیاطی بااعتباری  بالغ بر ۵ میلیارد ریال به این مرکز اضافه گردید