به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر سرپرست فرمانداری بهمراه معاون عمرانی بطور سرزده از کلینیک مهراد بازدید کردند