به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیربا حضور دکتر مهرابی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، حمزه وفایی سرپرست فرمانداری ، مدیرکل تعاون روستایی استان و تعدادی از مدیران شهرستان مسائل و مشکلات تولید در سطح شهرستان مطرح و پیگیری همچنین ضمن بازدید از کارخانه ی محصولات لبنی پارس مسائل و مشکلات این واحد تولیدی مطرح و دستورات لازم جهت رفع ان توسط معاون استاندار صادر گردید.