به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیرجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بردسیر با موضوع توزیع اعتبارات شهرستان به ریاست حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر و باحضور دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان،بخشداران ،شهرداران و روسای ادارات برگزارشد