به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر حسین عالم زاده رییس هیات تنیس شهرستان بردسیر شد