به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه شورای حفاظت از آب به ریاست مهندس وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر تشکیل شد