به گزارش روابط عمومی فرمانداری سرپرست فرمانداری از روستای سرخکان بخش نگار بازدید کرد