حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیردر جلسه شورای اداری که در محل اجرای طرح های توسعه فولادی شرکت سنگ اهن گهرزمین برگزار شد درخصوص تامین اعتبار
 ابرسانی، بندخاکی وتامین اب اشامیدنی لاله زار
جاده های حادثه خیز
گازرسانی به روستاهای سردسیر
تجهیز مراکز بهداشتی
مرمت قنوات
سالن ورشی
کارخانه قند مواردی مطرح نمود