سرپرست فرمانداری ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم گفت :باید در زمینه جذب منابع و ارایه خدمات بیشتر تلاش شود زیرا وظیفه ی ما اینست که در راستای حل مشکل تولید، اقتصاد و اشتغال پیگیری و تلاش کنیم و در مقابل مردم پاسخگو باشیم
وی با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه، در خصوص ارائه تضمین برای پرداخت تسهیلات، بیان کرد: بانک‌ها بایستی طبق دستورالعمل‌ بانک مرکزی از وام گیرندگان تضمین‌های لازم را بگیرند، اما از سخت گیری‌های بی‌مورد خودداری نمایند.
درادامه جلسه نمایندگان بانک‌ها گزارش از عملکرد خود در حوزه‌های مختلفی همچون تسهیلات اشتغال‌زایی، ازدواج، وام های ضروری ، تکلیفی. وغیره ارائه داده و مسائل و مشکلات حوزه بانکی را مطرح نمودند