به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر بررسی جلسه مشکلات شرک نفت با حضور رییس شرکت نفت استان کرمان و به ریاست سرپرست فرمانداری بردسیر تشکیل شد