به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر به مناسبت روز پزشک از پزشکانبیمارستان قایم تجلیل گردید