به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر باحضور امام جمعه ،حمزه وفایی سرپرست فرمانداری،جهانشاهی معاون عمرانی، اکبر پورمدیر کل امور استان ها وضابطی مدیرکل امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در محل شعبه، درمانگاه وکانون باز نشستگان تامین اجتماعی بردسیر، مسائل و مشکلات جامعه بیمه شدگان ومستمری بگیران شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.