دیدار رییس دادگستری و دادستان با سرپرست فرمانداری به مناسبت هفته دولت