به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر جلسه شورای پدافند غیرعامل به ریاست حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر و باحضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد
سر پرست فرمانداری با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل درکشور و ارائه طرح جامع پدافند غیرعامل راضروری دانست و گفت  هدف از تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل انجام مطالعات  برای شناخت صحیح ظرفیت ها، توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های کلی و اجرایی مصون سازی جهت مقابله با تهدیدات دشمن می باشد
ایشان درادامه بیان کرد ادارات باید نقاط ضعف حوزه مربوطه خود دربحث پدافند غیرعامل برررسی و جهت رفع ان در شش ماهه دوم سال اقدام نمایند و دراین زمینه اموزش ها و اعتبارات لازم را مدنظر قرار دهند
درادامه جلسه اعضا جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل را ارائه کردند.