به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر حمزه وفایی سرپرست فرمانداری بردسیر با حضور در سامانه سامد پاسخگوی مشکلات مردم بود وی پس از شنیدن مشکلات شهروندان دستورات لازم جهت رفع آنها را صادر نمود